Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

Dataskydd

Dataskyddsförklaring

FÖRCH är glada över Ditt besök på vår WEB-site och över Ditt intresse för vårt företag och vårt produktsortiment. Vi sätter säkerheten i första rummet och Du kan alltid känns Dig trygg under Ditt besök hos vår WEB-site. Skyddet av Dina personliga data hos oss är för oss en mycket viktig angelägenhet som gäller alla delar av vår WEB-tjänst. Vi hanterar alla data i enighet med respektive lands lagar och förordningar. Via FÖRCH Web-site kan Du via menyerna till vänster nå andra användaresom inte nås av samma dataskydd.

Instansning och bearbetning av personliga data.

När Du besöker vår WEB-site, sparar vår Webserver regelmässigt Din IP-adress, den Web-site från vilken Du ansluter till vår server, de sidor Du hos oss besöker samt datum för besöket och besökets längd. Personliga uppgifter sparas enbart i de fall Du personligen registrerar Dig hos oss på något av de ställen detta förekommer.

Användande och kopiering av personliga data.

FÖRCH använder Dina personliga data för kundförvaltning. Överlåtande av personliga data till ex. statliga förvaltningar görs i enlighet med respektive lands lagar och förordningar. Våra medarbetare, Agenter och återförsäljare är till oss förtroligt förpliktade.

Valmöjlighet

Vi önskar enbart använda Dina data för att informera om vår produkter och tjänster och i de fall Du ställer en fråga. Självklart är det frivilligt att få information. Om Ni inte önskar denna information ber vi Er meddela oss och allt informationsflöde till Dig kommer att spärras. Ni hänvisas i dessa fall att söka informationen på vår WEB-site.

Cookies

FÖRCH använder Cookies för att optimera Ditt besök på vår WEB-site. Läs mera om Cookies genom att ex. söka med Din sökmotor. 

natrurligtvis kan Du använda vår WEB-site utan att använda Cookies. Gör i dessa fall de inställningar i Din WEB-läsre som inaktiverar användandet av Cookies

Följande Cookies används:

  • Tillfälliga Cookies
  • Vid Login: Tilllfällig eller varaktig identifierings-Cookie
  • Vid användande av Web-SHOP: varaktig identifierings-Cookie
  • VID ANVÄNDNING AV VARUKORG: varaktig identifierings-Cookie

Google analytics

Denna site använder, för statistiska uppgifter, Google Analytics Inc, ("Google"). Google Analytics använder cookies för att analysera hur siten besöks. All information, inklusive besökarens IP-adress, sparas på en Google server i USA. Google använder informationen från Ert besök på siten för sammanställande av aktivitetsrapporter från vår site. Denna information används sedan av Web-operatöter för att anlysera aktiviteter på internet. Google äger rätten att sända informationen till tredje part om inget annat styrs av respektive lands lagstiftning. Du kan spärra cookies genom inställningar i Din web-läsare.Om detta görs fungerar dock inte alla funktioner på vår web-site fullt ut. Genom att använda vår web-site godkänner Du att data förs över, används och lagras hos Google enligt ovanstående beskrivning.

SÄKERHET

FÖRCH her tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner som skyddar Dina data mot Manipulationen, Förlust, Störningar och mot intrång av andra personer. Våra säkerhetsrutiner uppdateras ständigt och håller absolut högsta tillgängliga standard.

Auskunftsrecht

FÖRCH sparar de data Du lagt in hos oss. Om något fel uppstår och Dina data inte är i enighet med Det Du sparat, justerar vi dessa i enighet med Din önskan.

Upphovsrätt

Copyright 2009 FÖRCH. Alla rättigheter förbehålls. All Text, Bilder, Grafik, Ljud-, Video- och Animationsdata såväl som andra uppgifter i vår WEB-site tillhör FÖRCH. 

Varumärken

Om inget annat uppges är alla produkter som återfinns på FÖRCH WEB-site skyddade varumärken från FÖRCH.

Licens

FÖRCH vill erbjuda ett innovativt och informativt Internet-Program. Vi hoppas att Du kommer att uppskatta användandet av vår internettjänst. Vi behöver Din förståelse för att FÖRCH skyddar de varumärken för vilka man har en gällande patent.

Begränsning

FÖRCH garanterar inte för Informationen och uppgifterna på denna WEB-site.  

Ni kan via vår WEB-site nå andra sidor på internet. Vi vill göre Dig uppmärsam på att vi inte har något inflytande på dessa sidor. Vi kan inte heller garantera för Aktualitet, Korrekthet, Fullständighet eller kvalitet på den information Du kan hitta där. Vi distanserar oss helt från allt innehåll Du kan nå via dessa länkar. Detta gäller alla våra internetsiter.